x

Gràcies!

Amb tu, ja som

23264 persones

que hem signat els compromisos.

Comparteix-ho a les xarxes socials
i sumem forces en defensa de la llengua

A LES URNES RECORDA: LA LLENGUA NO ES TOCA!

SIGNA LA PETICIÓ!
23263
PERSONES JA HAN SIGNAT!

ELECCIONS AUTONÒMIQUES A LES ILLES BALEARS

Durant els mesos de març i abril, la Plataforma per la Llengua ha proposat un seguit de compromisos als partits polítics que concorren a les Eleccions autonòmiques a les Illes Balears per tal de millorar la situació de la llengua catalana i els drets dels seus parlants.

Les propostes són iniciatives per a reformar la normativa i el funcionament de l’Administració amb l’objectiu principal de recuperar totalment l’ús social de la nostra llengua als territoris on és pròpia i per a l’eliminació de les disposicions legals i els comportaments dels treballadors del sector públic que discriminen els seus parlants. Pots llegir els compromisos proposats aquí

Consulta l’acceptació dels compromisos detalladament:

A LES URNES, RECORDA:
LA LLENGUA
NO ES TOCA!

Omple el formulari i signa!

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d’acceptar la política de privacitat.

Ho sentim, ja existeix un usuari amb aquest email

Signatura registrada correctament! Moltes gràcies!

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal*

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i un màxim de 5 anys un cop finalitzada.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.

ELECCIONS GOVERN ILLES BALEARS Ara Eivissa Ciutadans El Pi Gent Per Formentera Més Per Mallorca Més Per Menorca PP PSOE Unides Podem
Modificació, creació o compliment legislatius
Modificació de la LLei de normalització lingüística que afegeixi mesures efectives contra la discriminació per raó de llengua, amb règim sancionador a nivell administratiu X X
Modificació de la legislació de consum (llei 7/2014) i de comerç (llei 11/2014) per equiparar els drets lingüístics dels parlants de català i castellà en l'àmbit del consum X / / X /
Establir assessors o dinamitzadors lingüístics per a municipis en funció del nombre d'habitants X / X X X
Creació d'una Llei de cinema que garanteixi que com a mínim el 50% de l'oferta de les sales sigui en català (versió doblada, subtitulada o original). X X X X
Normativa que fomenti l'ús de la llengua catalana en la formació de monitors i directors de lleure X X X
Assegurar el compliment de la legislació actual segons la qual el català és la llengua vehicular de l'ensenyament X X
Desenvolupament mitjançant un decret que asseguri com a mínim un itinerari en català a cada un dels estudis universitaris, especialment en aquells on es detecten més mancances X X
Creació d'una Llei d'acollida i arrelament que garanteixi i asseguri que tots els nouvenguts tenguin accés a l'aprenentatge de la llengua catalana X X
Compliment del decret d'usos lingüístics que preveu l'ús del català en tots els àmbits de l'administració pública amb especial incidència a la documentació interna, la publicació de les normatives i l'atenció oral a la ciutadania X X
Requisit del nivell B2 al funcionariat de l'àmbit de la salut. X X X X
Els lletrats del Govern de les Illes Balears desenvoluparan les seves actuacions escrites i orals davant dels tribunals en català. X / X X X
Contractació pública
Creació d'una secretaria general de política lingüística. X X X X X
Planificació efectiva en matèria de normalització lingüística que estableixi un mínim d'assessors lingüístics per habitant als municipis. X / X X X
Clàusules socials lingüístiques en la Llei de contractació pública i en la normativa interna. X X
Concessió d'ajuts públics
Que els ajuts públics a la programació cultural incloguin el requisit mínim d'un 50% de la proposta en català per accedir a les subvencions X / X X X
Contractació de subscripcions o adjudicació de subvencions només a aquelles publicacions o premsa generalista que tenguin, com a mínim, un 60% escrit en català. El mateix per a ràdio, televisió i mitjans digitals X X / X X X X X
Creació d'organismes i/o plataformes
Administració electrònica balear: creació d'una plataforma informàtica per a l'administració autonòmica i local que funcioni en català. X X
Creació d'una unitat de relació amb la justícia que es fixi com a prioritat la presència adequada de traductors i intèrprets al català, l'exposició als jutjats dels drets lingüístics dels ciutadans i dels professionals. X X
Campanyes i protocols d'usos lingüístics
Assegurar l'emissió de la publicitat en català als mitjans de comunicació de titularitat pública. X X X X
Compromís de fer les gestions necessàries per a la recepció de totes les emissions de ràdio i televisió en català de tot el domini lingüístic, així com l'emissió dels canals públics en català de les Illes Balears a tot el domini lingüístic X X
Augment de la freqüència de les proves de capacitació de nivell de català a proves trimestrals X X
Garantir que totes les proves d'accés a la funció pública es puguin fer en català, incloses les proves psicotècniques X X
Disseny i difusió de campanyes informatives sobre els drets lingüístics del conjunt de la població X X
Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o accions formatives de titularitat autonòmica en català. Com a mínim, hi ha d'haver un grup en català en cada curs ofert X X
Obertura definitiva de les oficines de garanties lingüístiques i informació a la població sobre els drets lingüístics. X X X
Que el Govern asseguri el compliment dels protocols de respecte del dret d'opció lingüística i sancioni els servidors públics que el vulnerin. X X X
Promoció d'iniciatives de motivació i formació en la gestió lingüística del personal tècnic de l'administració autonòmica. X X
Demandes a l'estat espanyol
Instar el govern de l'estat espanyol a donar compliment a totes les previsions de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries X X X
Instar el govern de l'estat espanyol a reformar el Poder judicial perquè tots els treballadors de l'administració de justícia i professionals de l'advocacia a les Illes Balears tenguin competència suficient per garantir el funcionament de l'administració també en llengua i els drets lingüístics de la ciutadania aquesta X / X
Instar l'estat espanyol a canviar el nom de d'Eivissa cap a la forma normalitzada en català. X X X
Instar l'estat espanyol que els topònims que apareguin als tres aeroports de les Illes Balears estiguin escrits en la forma catalana. X X X
Instar el govern de l'estat espanyol a demanar l'oficialitat del català a nivell d'estat espanyol i de la Unió Europea. X X X

S'hi compromet

X No s'hi compromet

/ S'hi compromet parcialment