x

Gràcies!

Amb tu, ja som

23264 persones

que hem signat els compromisos.

Comparteix-ho a les xarxes socials
i sumem forces en defensa de la llengua

A LES URNES RECORDA: LA LLENGUA NO ES TOCA!

SIGNA LA PETICIÓ!
23263
PERSONES JA HAN SIGNAT!

ELECCIONS DE LES CORTS VALENCIANES

La Plataforma per la Llengua ha proposat un seguit de compromisos als partits polítics que concorren a les Eleccions de les Corts Valencianes per tal de millorar la situació de la llengua catalana i els drets dels seus parlants.

Les propostes són iniciatives per a reformar la normativa i el funcionament de l’Administració́ amb l’objectiu principal de recuperar totalment l’ús social de la nostra llengua als territoris on és pròpia i per a l’eliminació́ de les disposicions legals i els comportaments dels treballadors del sector públic que discriminen els seus parlants. Pots llegir els compromisos proposats aquí

Consulta l’acceptació dels compromisos detalladament:

A LES URNES, RECORDA:
LA LLENGUA
NO ES TOCA!

Omple el formulari i signa!

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d’acceptar la política de privacitat.

Ho sentim, ja existeix un usuari amb aquest email

Signatura registrada correctament! Moltes gràcies!

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal*

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i un màxim de 5 anys un cop finalitzada.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.

ELECCIONS DE LES CORTS VALENCIANES PSPV-PSOE Compromís Unides Podem PPCV Cs Vox
Compromisos generals
Coordinar-se amb altres institucions per tal de promoure internacionalment la llengua i la cultura valencianes X X X
Protegir els valencians de la discriminació lingüística X X X
Arrelament
Assegurar que els nous valencians tinguen accés a l’aprenentatge del valencià / X X X
Possibilitar cursos de valencià en el lloc de treball / X X X
Conscienciar la ciutadania per tal que es dirigisca en valencià als nouvinguts X X X X
Dissenyar un pla específic d’acollida lingüística per a cada comunitat nouvinguda / X X X
Empresa i consum
Assegurar que les empreses atenguen els consumidors, com a mínim, en les dos llengües oficials sense discriminar-los per la llengua oficial X / / X X X
Assegurar que les empreses disposaran de versions de les llistes de preus, cartes i menús, com a mínim, en valencià X / / X X X
Assegurar que les empreses garantixen el dret del consumidor de rebre la documentació contractual i les factures, com a mínim, en valencià X / / X X X
Assegurar que la informació de caràcter fix interior i exterior dels comerços estiga escrita, com a mínim, en valencià X / / X X X
Assegurar que la informació d’ús i sobre seguretat que acompanya els productes, figure, com a mínim, en valencià X / X X X
Assegurar que la publicitat en opis, tanques publicitàries i fullets de tota classe d’empreses en els municipis de predomini lingüístic valencià siga, com a mínim, en valencià X / / X X X
Mitjans de comunicació
Assegurar que tots els productes relacionats amb les noves tecnologies i també els operadors de telefonia que funcionen en territori valencià, tinguen el valencià en les seues opcions X / X X X
Intercanviar les emissions de televisions públiques, i fomentar les emissions de les TV privades, dins del mateix territori lingüístic, amb l’objectiu d’enfortir l’espai de comunicació en valencià X X X X X
Emetre tota la publicitat dels mitjans de comunicació públics en valencià X X X X X X
Destinar el 50% del pressupost per a la publicitat institucional a mitjans de comunicació privats que tinguen, com a mínim, el 50% de continguts en valencià X X X X X X
Assegurar-se que les condicions lingüístiques establides en els plecs de concessió de les TDT locals i autonòmiques es complixen X X X
Administració i justícia
Assegurar la igualtat lingüística per escrit en l’àmbit de l’administració pública / X X X
Capacitar tots els treballadors públics en les dos llengües oficials X X X
Promocionar el valencià en l’àmbit notarial X X X X X
Promocionar el valencià en l’àmbit judicial X X X X
Assegurar que la ciutadania puga expressar-se en valencià en els tràmits judicials X X X X X
Assegurar que la relació entre els proveïdors i tots els organismes de la Generalitat siga en valencià X X X
Garantir que totes les proves d’accés a la funció pública, també les psicotècniques, es puguen fer en valencià. X X X
Facilitar la redacció de plecs de clàusules de contractació sempre en valencià / X X X
Educació i cultura
Evitar la fractura de la societat valenciana per motius lingüístics X X X
Incentivar una relació d’igualtat lingüística amb les comunitats autònomes veïnes (Múrcia, Castella-la Manxa i Aragó). X X X X X
Aprovar una llei del cinema que garantisca, com a mínim, que el 50% de l’oferta en les sales de cinema siga en valencià X X / X X X
Garantir la creació de productes audiovisuals en versió original en valencià X / X X X
Incentivar la creació de música en valencià X / X X X
Incentivar la creació de teatre en valencià X / X X X
Garantir el dret a rebre docència en valencià en l’àmbit universitari X X X X
Introduir el valencià en la investigació i l’alta divulgació X X X
Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o les accions formatives de titularitat autonòmica en valencià X X X X X
Sanitat
Arribar a la igualtat efectiva en l’àmbit farmacèutic X X X X
Eliminar la dxiscriminació lingüística en l’àmbit de la salut X X X

S'hi compromet

X No s'hi compromet

/ S'hi compromet parcialment